Ατομικές Συνεδρίες

Στο Σώχωρο προσφέρονται προσωπικές/ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες. Κύριος άξονας είναι η επικέντρωση στην επιθυμία και ανάγκη του θεραπευομένου.

Στη συνεδρία το σώμα – μαζί με τον λόγο – συμμετέχει στη θεραπευτική διαδικασία. Μέσα στο σώμα υπάρχει η ιστορία μας, τα συναισθήματα μας και όλο
το απαραίτητο υλικό που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον Εαυτό μας και το τρόπο που σχετιζόμαστε καθώς και τις δυνατότητες για θετική αλλαγή.

Καθώς το σώμα, το συναίσθημα και η σκέψη είναι αλληλοεξαρτώμενα και πολλές φορές η εμπειρία της ζωής είναι πολύ πιο βαθιά και περίπλοκη ώστε οι λέξεις να
μπορούν να την εκφράσουν η Χοροθεραπεία δίνει δυνατότητες στον άνθρωπο να επικοινωνήσει τον εσωτερικό του κόσμο και τον τρόπο που σχετίζεται με αυτόν.

Μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής, ασφάλειας, εμπιστοσύνης και δημιουργικότητας η θεραπεία αρχίζει να πραγματοποιείται.

Η συνεδρία διαρκεί μία ώρα και ο αριθμός των συναντήσεων είναι ανοιχτός και ορίζεται σχετικά με τους στόχους της θεραπείας.

Δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη εμπειρία θεραπείας ή εκφραστικής διαδικασίας.

Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι της Παρεμβαίνουσας μη-Κατευθυντικής και εφαρμόζεται σε σχέση με τη θεωρία και πρακτική της Χοροκινητικής
Ψυχοθεραπείας.

Για πρώτο ραντεβού και πληροφορίες σχετικά με το κόστος των συνεδριών παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αγγελική Μπιτζαράκη στο τηλέφωνο 6972131847

Οι ατομικές συνεδρίες Χοροκινητικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να βοηθήσουν κάποιον:

• που βιώνει συναισθηματικά προβλήματα, πίεση, άγχος, θλίψη

• που θέλει να αναπτύξει την επικοινωνία του, να εξερευνήσει και να κατανοήσει πιο βαθιά τον εαυτό του

• που βρίσκει δύσκολο να εκφράσει κάποια συναισθήματα ή εμπειρίες μόνο με λέξεις,

• που τα προβλήματα του επιδρούν σε σωματικό επίπεδο, σε διαταραχή της εικόνας του σώματος, σε δυσκολίες στην κίνηση

• που διανύει περιόδους μετάβασης ή αλλαγής

• που ανησυχεί για τις υπάρχουσες σχέσεις του

• που τον ενδιαφέρει να δημιουργεί πιο ικανοποιητικές και βαθιές σχέσεις

Και κάποια από τα οφέλη είναι:

• Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας

• Κατανόηση της σύνδεσης γνωστικής, συναισθηματικής και σωματικής εμπειρίας

• Έκφραση και διαχείριση επίπονων σκέψεων και συναισθημάτων

• Εμπλουτισμός τρόπων επικοινωνίας

• Εμβάθυνση και αύξηση της ενσυναίσθησης

• Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα

• Συναισθηματικές, νοητικές και σωματικές αλλαγές

– ενίσχυση της δημιουργικότητας
– μείωση του άγχους
– αύξηση της φαντασίας
– βελτίωση της σωματικής επίγνωσης

Πληροφορίες:

  • Για προσωπικό ραντεβού
  • και περισσότερες πληροφορίες
  • καλέστε στο 6972131847 την Αγγελική Μπιτζαράκη
  • Σε περιπτώσεις ανάγκης οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου.