Το Σώχωρο | O έσω χώρος | Ο εσωτερικός χώρος | Ο χώρος στις παρυφές του χωριού και μέσα στην κοινότητα | Ένας καινούριος χώρος στην πόλη της Θεσσαλονίκης | Ένας χώρος για το σώμα, την κίνηση του, την συγκίνηση, την επιθυμία, την δημιουργία, την αλλαγή και την θεραπεία | Το Σώχωρο | Το περιβόλι | Το περιβόλι για το σώμα, το νου και την ψυχή | Ένα περιβόλι μέσα στην πόλη για υλοποίηση των επιθυμιών, μοίρασμα, έρευνα, δημιουργία σχέσεων, επικοινωνία | Για την εξερεύνηση και το παιχνίδι | Γι’ αυτά που πονούν και θέλουν φροντίδα | Για τη συνάντηση με καινούριους ανθρώπους και παλιούς αγαπημένους | Για την αγάπη

  • Επιστημονικά υπεύθυνη του Σώχωρου είναι η Αγγελική Μπιτζαράκη. Μετά απο χρόνια συνεργασίας της με χώρους δημιουργίας και θεραπείας της πόλης το Σώχωρο γίνεται η εστία των δραστηριοτήτων της.
  • Το Σώχωρο συνεργάζεται με ανθρώπους απο την Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι ανοιχτό σε καινούριες συνεργασίες!

Λίγα λόγια για την Χοροκινητική Θεραπεία (Χοροθεραπεία)

Η Χοροκινητική Θεραπεία είναι μια σύγχρονη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, την οποία την συναντάμε επίσης ως Χοροθεραπεία, Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία μέσω Κίνησης και Χορού ή Χοροκινητική Ψυχοθεραπεία. Είναι μια απο τις 4 θεραπείες μέσω Τέχνης (μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία και εικαστική θεραπεία).

Εστιάζεται στην ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού για την εγκαθίδρυση μιας ουσιαστικής και αυθεντικής σχέσης με τον θεραπευτή έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορέσει “να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία που προωθεί τη συναισθηματική, γνωστική, κοινωνική και πνευματική του ολοκλήρωση’’  (admt uk, 2004).

Βασιζόμενη στην αρχή ότι το σώμα και το μυαλό είναι αδιαχώριστα, και ότι η κίνηση, το συναίσθημα και η σκέψη έχουν άρρηκτη και άμεση σχέση μεταξύ τους δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να επικοινωνήσει τον εσωτερικό του κόσμο και τον τρόπο που σχετίζεται με αυτόν. 

Είναι μια ενσώματη και ενεργητική μορφή ψυχοθεραπείας όπου η θεραπευτική σχέση και η κίνηση είναι η βάση της διαδικασίας και ο βασικός θεραπευτικός παράγοντας. Μαζί, πελάτης και θεραπευτής, επικεντρώνονται και δουλεύουν με τις αισθητηριακές, κιναισθητικές, κινητικές εκφράσεις και συνδέσεις μεταξύ των γνωστικών διαδικασιών, των συναισθηματικών αντιδράσεων, των τρόπων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των θεμάτων που αναδύονται κατά τη θεραπευτική διαδικασία. Η θεραπευτική σχέση δημιουργεί το χώρο για την έκφραση, συνειδητοποίηση και αλλαγή των ζητημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο απο την προσωπική μνήμη και ιστορία, προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής του. 

Η χοροθεραπεία προσφέρει ασφαλείς και αποτελεσματικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν την σύνδεση νου-σώματος-συναισθήματος μέσω μιας δημιουργικής διερεύνησης. Η λεκτική επικοινωνία και ο αναστοχασμός αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συνάντησης, ωστόσο η απουσία τους δεν παρεμποδίζει -αντίθετα μπορεί να ενισχύει- την θεραπευτική πρακτική για ανθρώπους που αδυνατούν ή δυσκολεύονται να εκφραστούν λεκτικά.

Η θεωρητική βάση της χοροθεραπείας αντλείται από τον χορό, την ψυχολογία, την νευροψυχολογία, την ψυχιατρική, την δυναμική των ομάδων και την ανάλυση της κίνησης (π.χ. Laban Movement Analysis, Kestenberg Movement Profile κτλ).

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς των χοροθεραπευτών λαμβάνει χώρα σε δομές ψυχικής υγείας και ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης εργάζονται σε προγράμματα πρόληψης, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, σε μονάδες απεξάρτησης, επανένταξης, αποασυλοποίησης κ.λ.π. Μπορεί να εφαρμοστεί σε ποικίλους πληθυσμούς και να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πληθυσμού καθώς η αξιολόγηση και οι κλινικές τεχνικές είναι τόσο εξελιγμένες και ευέλικτες.

Το επάγγελμα ενημερώνεται συνεχώς από έρευνα, πρωτοβουλίες και προγράμματα που ανοίγουν και έτσι επεκτείνει το πεδίο της Χοροθεραπευτικής πρακτικής.

Ποιους μπορεί να ενδιαφέρει;

Οι χοροθεραπευτές εργάζονται με ανθρώπους (παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους) με σωματικές, νοητικές ή ψυχικές δυσκολίες και με αυτούς που αποζητούν την έκφραση, τη δημιουργικότητα , την αυτογνωσία και την θεραπεία.

Μπορεί να βοηθήσει κάποιον:

• που βιώνει συναισθηματικά προβλήματα, πίεση, άγχος
• που θέλει να αναπτύξει την επικοινωνία του, να εξερευνήσει και να κατανοήσει πιο βαθιά τον εαυτό του
• που βρίσκει δύσκολο να εκφράσει κάποια συναισθήματα ή εμπειρίες μόνο με λέξεις,
• που τα προβλήματά του επιδρούν σε σωματικό επίπεδο, σε διαταραχή της εικόνας του σώματος, σε δυσκολίες στην κίνηση
• που διανύει περιόδους μετάβασης ή αλλαγής
• που ανησυχεί για τις υπάρχουσες σχέσεις του
• που τον ενδιαφέρει να δημιουργεί πιο ικανοποιητικές και βαθιές σχέσεις

Κάποια απο τα οφέλη της χοροθεραπείας:

• Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας
• Κατανόηση της σύνδεσης γνωστικής, συναισθηματικής και σωματικής εμπειρίας
• Έκφραση και διαχείριση επίπονων σκέψεων και συναισθημάτων
• Εμπλουτισμός τρόπων επικοινωνίας
• Εμβάθυνση και αύξηση της ενσυναίσθησης
• Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα
• Συναισθηματικές, νοητικές και σωματικές αλλαγές
– ενίσχυση της δημιουργικότητας
– μείωση του άγχους
– αύξηση της φαντασίας
– βελτίωση της σωματικής επίγνωσης

Πώς γίνεται;

Η Χοροκινητική Θεραπεία προσφέρεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο μέσα σε μια ατμόσφαιρα απόλυτης εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.

Μια σειρά συναντήσεων μπορεί να κρατήσει μερικές εβδομάδες μέχρι και αρκετούς μήνες.

Ο χοροθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πληθώρα εργαλείων όπως αντικείμενα, ρυθμό, μουσική, ζωγραφική, γραφή, κινητικά σχήματα και μοτίβα κα.

Η χρήση των εργαλείων γίνεται πάντα με τη μορφή ανοιχτών προτάσεων για την συνοδεία και διευκόλυνση της ανάγκης και επιθυμίας του θεραπευομένου.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως στη χοροθεραπεία κίνηση μπορεί να είναι απο μια καθημερινή σωματική έκφραση, απο το βλεφάρισμα των ματιών και το κούνημα του δαχτύλου μέχρι το τρέξιμο και την αναπήδηση. Για τον χοροθεραπευτή η εξωτερική ακινησία είναι τρόπος επικοινωνίας.

Οι χοροθεραπευτές χρησιμοποιούν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνικές. Η γενικότερη τάση είναι να διαλέγουν την προσέγγιση που ταιριάζει καλύτερα με τον πληθυσμό που ασχολούνται καθώς και αυτή που ταιριάζει στην προσωπικότητα τους, την στάση και κατανόηση του κόσμου και της ζωής γενικότερα.

Η προσέγγιση που ακολουθείτε απο την υπεύθυνη του Σώχωρου είναι αυτή της παρεμβαίνουσας μη-κατευθυντικότητας· μια μέθοδο ψυχοθεραπείας και εμψύχωσης των ομάδων που βοηθά τους ανθρώπους να εκφράσουν ελεύθερα την επιθυμία τους, να επικοινωνήσουν και να αναπτύξουν την πορεία που ταιριάζει με τη μοναδικότητά τους.

Για τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος επισκεφτείτε:

Η χοροθεραπεία:

• δεν είναι μάθημα χορού

• οι θεραπευόμενοι δεν χρειάζονται χορευτικές δεξιότητες

• μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι με διαφορετικό επίπεδo σωματικών επιπέδων / ικανοτήτων

• αυτό που είναι σημαντικό είναι η θεραπευτική διαδικασία για να προωθηθεί η ευημερία, να ενισχυθεί η κατανόηση, η μάθηση, η προσωπική ανάπτυξη και θεραπεία.

Θεραπείες μέσω Τεχνών

Οι Θεραπείες μέσω Τεχνών χρησιμοποιούν την Τέχνη ως ένα ισχυρό εργαλείο για την έκφραση, αναγνώριση και νοηματοδότηση των ζητημάτων που απασχολούν το πρόσωπο και την ομάδα. Ενσωματώνουν εργαλεία και τεχνικές από την τέχνη του Χορού, των Εικαστικών, του Θεάτρου και της Μουσικής στο θεραπευτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο. Εφαρμόζονται για πάνω από 70 χρόνια στην ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και αναγκών. Η εστίαση δίνεται στην έκφραση, τη φαντασία, την ενεργό συμμετοχή και τη σύνδεση σκέψης-σώματος και συναισθήματος. Είναι μέσο για εμπλουτισμό των δρόμων που ακολουθεί το άτομο και η ομάδα για να βρει καθαρότητα, νόημα και θεραπεία. Βαθαίνει και υπερβαίνει τις παραδοσιακές φόρμες της λεκτικής παρέμβασης. Το ενδιαφέρον εστιάζεται όχι στο καλλιτεχνικό-αισθητικό αποτέλεσμα αλλά στη διαδικασία της δημιουργίας.